Java dasturlash

it xonasi

Kursimiz Auditoriyasi

baby

0 dan boshlamoqchi bo’lganlarga

Dasturlash sohasi bo’yicha hech qanday bilimga ega bo’lmagan har qanday inson dasturlash saboqlarini o’rganishi mumkin

baby

Boshlang’ich bilimga
ega bo’lganlarga

Bu kurs bo’yicha boshlang’ich bilimga ega bo’lgan bo’lajak dasturchilar o’z bilimlarini mustahkamlash orqali yuqori bosqichga olib chiqish imkoniyatiga egadirlar

Kurs xaqida malumot

Kurs jadvali

 • Internet qanday ishlaydi? IDE lar bilan ishlash. HTML GA KIRISH
 • HTML strukturasi, Listlar va tekstlar bilan ishlash 
 • HTMLda rasmlar, linklar, Personal portfolio yaratish 2
 • HTML jadvalallar va formalar yaratish 2 
 • CSS ga kirish, Inline, External va Internal CSS, classlar va idlar, 
 • CSS framerworklar Bootstrap va Tailwind. 
 • Tailwind Bootstrapda sayt tuzish
 • 1– imtihon (Shablondan web sayt tuzish) 2
 • JS ga kirish , data turlari, ozgaruvchilar, JSda  arifmetika 
 • Funksiyalar (Input, Outputs, params) 
 • Challenge: BMI Calculator yaratish 
 • JS intermediate random raqamlar yaratish(Omad kalkulyatorini
  yaratish), IF else statementlar, Leap year
 • Arraylar bilan ishlash, Adding Elements and Intermediate Array
  Techniques, Who’s Buying Lunch challenge
 • While va for Looplar, Fibonacci Code Challenge 
 • Massivlar bilan ishlash 2
 • Massivlar bilan ishlash 
 • Massivlar bilan ishlash(Misollar)
 • JS ni websaytga qoshish, DOM, HTML elementlarini jsda tanlash
 • Event listeners, sounds, callbacks, animations
 • Drum Kit challange
 • Elementlarni tanlash va ozgartirish(attributlar va textlar)
 • JQUERY UI va animatsiyalar
 • The SIMON game challang
 • SETIFIKAT OLISH UCHUN IMTIHON

O'RTACHA ISH HAQI DARAJASI

800$/oy

No Data Found